Skip to main content

Kathrin Espegard

Jeg har opp igjennom årene interessert meg for soneterapi og etter hvert fattet interesse for Refleksologi som spesielt i de siste 20 år blev forsket mye på her i Skandinavia. Pga. dens effektivitet til bl. a. medisinsk diagnostikk og behandling men også som et verktøy i forebyggende behandling elsker jeg å arbeide med akkurat denne terapiformen.

Jeg har 7- års legeutdannelse fra EU(Østerrike) med medisinsk statseksamen i 1988. Videre har jeg utdannet meg til Refleksolog ved Norges Refleksologskole  Medika – Nova i Oslo,  ferdig høst 2012 (2,5års utdannelse). Medika-Nova er en av Norges ledende skoler innenfor Refleksologi.

customLogo.gif

Jeg er medlem i Refleksologforeningen
som er godkjent av Helsedirektoratet.

Cand. med. Kathrin Espegard

Baklivegen 10,
3570 Ål

T: +47 411 70 997
E: post@hallingdalrefleksologi.no